Gula Bladet

Gula Bladet är en medlemstidning för Tekniska Föreningen i Finland r.f. och Driftingenjörsförbundet i Finland rf.

Gula Bladets historia

Tekniska Föreningen i Finland r.f. grundades 1880 och började samma år ge ut Tekniska Föreningens i Finland Förhandlingar. Tidskriften reformerades 1959 och började ges ut i ny form under namnet Tekniskt Forum. Samma år fick TFiF ett internt medlemsblad TFiF-meddelanden. Då medlemsbladet började tryckas på gult papper fick det smeknamnet Gula Bladet och så 1978 blev det här bladets huvudtitel. Driftingenjörsförbundet i Finland rf började regelbundet publicera information i bladet i början av 1970-talet och från och med 1982, efter beslut om fördjupat samarbete i båda föreningarnas högsta organ, är Gula Bladet  TFiFs och DIFFs gemensamma informationsblad.

Tekniskt Forum gavs ut fram till 1968 då tidskriften fusionerades med Affärsekonomisk revy, Byggaren och Teknikervärlden till Forum för ekonomi och teknik som fortfarande utkommer, numera med Konstsamfundet som betydande ägare. Bland ägarna finns TFiF och DIFF vars medlemmar får Forum som medlemsförmån, men Forum är inte en medlemstidning i egentlig mening. Den rollen uppfyller Gula Bladet.

Innehåll

I Gula Bladet presenteras TFiFs och DIFFs verksamhet. En kort ledare författas av  chefredaktören som även är TFiFs verksamhetsledare eller av någon annan anställd eller förtroendevald. En stor del av tidningen upptas av information om kommande evenemang. Dessutom publiceras namnen på nya medlemmar och avlidna medlemmar. Födelsedagar publiceras för medlemmar som fyller jämna år efter att medlemmens godkännande inhämtats.

Gula Bladet innehåller även rapporter om föreningens verksamhet och annan för föreningarna relevant information. DIFF som är ett förbund inom Akava lyfter ofta fram arbetsmarknadsfrågor.

Distribution

Medlemmarna får Gula Bladet per post ungefär en gång i månaden förutom under sommarmånaderna. Vid behov skickas meddelandena från TFiF och DIFF som en tunnare bilaga till Forum för ekonomi och teknik med ett litet tillägg i namnet: Gula mellanbladet.

Medlemmarna kan dessutom läsa nya och tidigare medlemsblad som pdf efter inloggning på sin förenings hemsida.

Utgivarna

Tekniska Föreningen i Finland rf är en riksomfattande, svenskspråkig intresseförening för diplomingenjörer, arkitekter och teknologer. Föreningen grundades år 1880 och är Finlands äldsta ingenjörs- och arkitektförening. För tillfället har TFiF knappt 4000 medlemmar, av vilka ca 1000 är teknologer.

Driftingenjörsförbundet i Finland rf är en svenskspråkig, självständig, partipolitiskt obunden, riksomfattande sammanslutning med såväl arbetsmarknads- som ideell verksamhet för ingenjörer och ingenjörsstuderande. DIFF grundades år 1936 och har ca 3150 medlemmar, av vilka ca 600 är ingenjörsstuderande.

Allmänt

UtgivareTekniska Föreningen i Finland r.f. (TFiF) och DIFF (ingenjörerna i Finland r.f.)
ChefredaktörBritta Sunde
Antal nr/år4
Upplagaca 7 500
Prenumerationsprismedlemstidning

Kontaktuppgifter

Redaktionens adressGula Bladet Tekniska Föreningen i Finland r.f.
Banvaktsgatan 2A
00520 HELSINGFORS
PrenumerationerSe ovan
AnnonserSe ovan
Webbplatswww.tfif.fi

Tidskriftsvärlden

tidskriftscentralen.fi »
samarbetsforum för finlandssvenska kulturtidskrifter

kultti.net »
samlingsplats för finländska kultur- och opinionstidskrifter

kulturtidskrifter.nu

företag som jobbar med spridning av kulturtidskrifter

tidskrift.nu »
samlingsplats för Sveriges kulturtidskrifter

tidskriftsbutiken.nu »
välförsedd tidskriftsbutik på nätet

tidningsbutiken.se »

prenumerationserbjudanden samlade på ett ställe

tidningstorget.se »
de flesta kommersiellt utgivna tidningar och tidskrifter i Sverige